วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 8.30-9.30 น. ร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อให้นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนรมย์บุรีรัชมังคลาภิเษก ร่วมกับอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และพยาบาลศาสตร์

ความคิดเห็น