วันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2564 ลงพื้นที่ดำเนินการปลูกแฝก ไม้ล้มลุก และไม้ยืนต้น ณ พื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ฯ อ.ปะคำ ซึ่งเป็นกิจกรรมในโครงการ อพ.สธ. ปี 2564

ความคิดเห็น