กิจกรรมดีๆที่มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญ…ทำบุญเดือนเกิดตุลาคม 2564 เป็นวันที่ดีมีความสุข เพราะจัดตรงวันเกิดของเรา…โชคหลายชั้นมากวันนี้

 

ความคิดเห็น