งานสัมมนาออนไลน์ SuperMap ประเทศไทย ในวันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 ณ เวลา 13:00 เป็นต้นไป ในธีมก้าวทันโลกยุคใหม่ด้วยเทคโนโลยี SuperMap GIS ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ที่จัดขึ้นให้กับประเทศไทย โดยครั้งนี้มีวิทยากรทั้งหมด 4 ท่านได้ให้เกียรติมาบรรยายในหัวข้อเรื่องที่น่าสนใจและมีประโยชน์แก่หลายอุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน ทั้งด้านภาพรวมข้อมูลเมือง เทคโนโลยี GIS เพื่อเมืองอัจฉริยะ การเกษตรกรรม การจัดการน้ำ และการคมนาคม ผู้เข้าร่วมจะรับประโยชน์มากมายจากการเข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ ได้เห็นการนำเสนอโครงการจริง และผู้ที่ลงทะเบียนครั้งนี้ยังได้รับซอฟแวร์ที่พัฒนาโดยเทคโนโลยีของ SuperMap ให้ไปใช้ฟรีถึง 3 เดือน
ท่านใดที่สนใจ กรุณาลงทะเบียนล่วงหน้า สามารถลงทะเบียนได้ที่
เข้าร่วมผ่านช่องทาง Zoom ณ เวลาดังกล่าว
ID : 821 7347 9992 Password : SuperMap
 

ความคิดเห็น