ระหว่างวันที่ 19-21 ตุลาคม 2564  ร่วมกิจกรรมและอำนวยความสะดวกแก่คณะอาจารย์จากศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  นำโดย อาจารย์วาสนา พุฒกลาง อาจารย์พงษ์เทพ คำแดง และอาจารย์พัทยา คำแดง   ในการดำเนินการถ่ายภาพทางอากาศสถานที่ต่างๆในพื้นที่ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อจัดทำพิกัดแสดงตำแหน่งสถานที่ท่องเที่ยว แปลงสวน ที่พัก ร้านอาหาร รวมทั้งอบรมการใช้งาน Program QGIS ในจัดทำพิกัดแสดงตำแหน่งสถานที่ แก่ผู้ปฏิบัติงานในโครงการ U2T ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์  #ขอบคุณคณะอาจารย์จากศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  #ตะลุยเดิ่น  #ตะลุยเดินไม่เคยแผ่ว  ##BRU U2T ตำบลโคกมะม่วง

#กิจกรรมส่วนหนึ่งของหลักสูตร “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนรองรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ (MS06) ”

#ภายใต้โครงการ “ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ”

ความคิดเห็น