ร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในวันออกพรรษา ประจำปี 2564 ณ วนอุทยานเขากระโดง ในวันที่ 22 ตุลาคม 2564

ความคิดเห็น