กลุ่มธรรมมาตา สวนโมกข์กรุงเทพ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันฟังธรรมและปฏิบัติบูชา น้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต

ในวันพุธที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔
เวลา ๐๙.๓๐-๑๖.๐๐ น.

“ตามรอยพระราชาด้วย “ทศพิธราชธรรม” เรียนรู้วิธีการครองตน และครองใจผู้อื่น

Link zoom สำหรับเข้าร่วมกิจกรรม
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/82207662604?pwd=SEVod3V0eDJ2Y2V6dTZSS1NSREU4Zz09
Meeting ID: 822 0766 2604
Passcode: 12345

 

ความคิดเห็น