ชื่อนชมคณบดี และอาจารย์รัชนี ที่นำเสนอผลงาน สักวันหนึ่งเราคงมีโอกาสไปยืน ณ จุดนั้น

ความคิดเห็น