วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00-12.30 น. และ 13.00-14.00 น. ประชุมทีมงาน u2t ต.กระสัง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าและวางแผนการดำเนินงาน รวมทั้งรายละเอียดการสร้าง ebook สารสนเทศ ต.กระสัง ผ่านทางระบบออนไลน์

 

ความคิดเห็น