8 ตุลาคม 2564 ร่วมพิธีรับสนองพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดี  และกำกับการผลิตคลิปข่าวประชาสัมพันธ์ 
โดยรายละเอียดข่าวมีดังนี้

 

                           มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งรองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในวันที่ 8 ตุลาคม 2564 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษามหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอก เข้าร่วมแสดงความยินดีและเป็นสักขีพยานกว่า 200 คน ซึ่งผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิและรักษาระยะห่างตามมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) อย่างเคร่งครัด
กิจกรรมในพิธีประกอบไปด้วย การทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 10 รูป พิธีอัญเชิญพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และอ่านประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดย ดร.สุชาติ เมืองแก้ว นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดย รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ การแสดงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายพระพรชัยมงคล โดยนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ คณะครุศาสตร์ และปิดท้ายด้วยการมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีจากหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก

ความคิดเห็น