เมื่อวันที่ วันอาทิตย์ ที่ 19 กันยายน 2564 ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการประเด็นเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 8/2564 เรื่อง  “เตรียมเด็กปฐมวัยให้ก้าวสู่โลกอนาคตที่เปลี่ยนแปลง”

 

ความคิดเห็น