วันดีๆ อีกวัน…ขอขอบพระคุณท่านที่ปรึกษาฯ ที่ให้ความรู้และสิ่งดีๆ ที่เป็นประโยชน์กับคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นะคะ คิดถึงท่านมากๆ… อยากให้ท่านมาบุรีรัมย์ค่ะ

ความคิดเห็น