วันที่ 14 กันยายน 2564 รับการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยองคมนตรี พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ

ความคิดเห็น