ร่วมถ่ายทอดทักษะและการปรุงเมนูอาหารไทยทั้งคาวและหวาน สำหรับนักเรียนนักศึกษาชาวกัมพูชาทุนพระราชทานฯ ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2563-2564 ณ ห้องปฏิบัติการแปรรูปอาหาร สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและแปรรูป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น