โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ 2564 

เรื่อง อาหารพื้นถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์สำหรับเด็กปฐมวัย

                จังหวัดบุรีรัมย์ ดินแดนภูเขาไฟที่มีแร่ธาตุอุดมสมบูรณ์ที่สุดของประเทศไทย ส่งผลให้ข้าวหอมมะลิมีฟอสฟอรัสสูงกว่าข้าวหอมมะลิทั่วไปร้อยละ 109-226 และแคลเซียมสูงกว่าข้าวหอมมะลิทั่วไปร้อยละ 64-149 นอกจากนั้น จังหวัดบุรีรัมย์ ยังมีอาหารพื้นถิ่นที่เป็นภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่มีการสืบทอดกันมาแต่โบราณจนถึงปัจจุบัน อันได้แก่ กุ้งจ่อม กุนเชียง ดักแด้ ปลาย่าง ผักแขยง ลูกยอ ฟักทอง ตำลึง เป็นต้น การสร้างสรรค์อาหารท้องถิ่นสำหรับเด็กเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ เพื่อให้ได้ตำรับอาหารท้องถิ่นเด็กที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนและเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายในแต่ละวัน และมีลักษณะ รูปร่าง และสีสันอาหารที่ดึงดูดใจและกระตุ้นให้เกิดความอยากอาหาร จำเป็นต้องบูรณาการองค์ความรู้จากสาขาวิชานวัตกรรมอาหารและการแปรรูป สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และฝ่ายโภชนาการ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ซึ่งได้ร่วมกันพัฒนาตำรับอาหารท้องถิ่นสำหรับเด็กปฐมวัย โดยใช้วัตถุดิบจากท้องถิ่น สร้างสรรค์อาหารตามหลักโภชนาการ 11 ตำรับ ได้แก่ ข้าวปั้นสลัดลูกยอ ข้าวปั้นกุ้งจ่อม ข้าวปั้นดักแด้ ข้าวปั้นกุนเชียง ข้าวปั้นแกงกล้วยไก่บ้าน ข้าวปั้นสลัดส้มตำ แกงเผือกปลาย่าง แกงจืดไก่ใบตำลึง โยเกิร์ตกุ้งจ่อม ไอศกรีมกุ้งจ่อม และน้ำนมข้าว นอกจากนั้นยังพัฒนาเป็นสื่อในรูปแบบหนังสือเล่มเล็ก สีสันสดใส รูปภาพอาหารสวยงาม น่าหยิบอ่าน ดึงดูดใจ และมีรูปภาพหลากหลายที่เด็กสามารถเลือกทำได้ตามชอบ โดยแต่ละตำรับอาหารมีรายละเอียดของส่วนผสม ขั้นตอนการทำอาหาร และคุณค่าทางโภชนาการ

 

ไฟล์แนบ

pdf รายงาน-อาหารพื้นถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์สำหรับเด็กปฐมวัย

ขนาดไฟล์ 3 MB | จำนวนดาวน์โหลด 230 ครั้ง

ความคิดเห็น