ผการันดูล ทีม (ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์) ผลิตสื่อวิดีทัศน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรม นำกลไกการมีส่วนร่วมในชุมชน บนพื้นฐานการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เลิศล้ำมนต์ขลังวัฒนธรรมวิถีขแมร์ ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น