ร่วมกิจกรรมเวียนเทียน (รูปแบบออนไลน์) เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ซึ่งเป็นวันสำคัณทางพระพุทธศาสนา ปีนี้ตรงกับวันที่ 24 กรกฎาคม 2564

ความคิดเห็น