เข้าร่วทการอบรมสัมมนาออนไลน์ Growth & Good Mindset พัฒนาเยาวชนอย่างไรให้มี Mindset แห่งความสำเร็จ ครั้งที่ 2
ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2564
โดย ชมรมบ้านแสงสว่าง ครอบครัวอบอุ่น แห่งประเทศไทย
ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
และ ศูนย์พัฒนาคุณธรรมจังหวัดอ่างทอง
.
🗓วันที่ 8 พฤษภาคมนี้ 9.00-11.00 น.

ความคิดเห็น