เป็นตัวแทนภาค 12 ในโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นเข้าประชุมเวทีถอดบทเรียน และวางแผนการจัดกิจกรรม ออมสินยุวพัฒน์ ในปี 65 ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน
“สร้างโอกาสในการเรียนรู้ เชื่อมประตูเครือข่าย สู่การสร้างรายได้ให้กับชุมชน” ในวันที่ 13 กรกฏาคม 2564

 

 

ความคิดเห็น