วิทยากรอบรมเรื่อง “การทำไวน์จากข้าวและกล้วย” (รูปแบบออนไลน์) ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T) ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2564 ณ สาขานวัตกรรมอาหารและแปรรูป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

ความคิดเห็น