วิทยากรอบรม “เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์พริกแกง” ณ ตำบลบ้านยาง จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 20 มิถุนายน 2564 ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบ สร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T)

ความคิดเห็น