วิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมบ้าบิ่น และทาร์ตไข่ และแนะนำการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมในผลิตภัณฑ์กล้วยทอด” ในวันที่ 20 สิงหาคม 2564 ภายใต้โครงการ U2T บ้านสิงห์ และ หนองโบสถ์ จังหวัดบุรีรัมย์ (ในรูปแบบออนไลน์)

ความคิดเห็น