วิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมบ้าบิ่น และทาร์ตไข่ และแนะนำการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมในผลิตภัณฑ์กล้วยทอด” (รูปแบบออนไลน์) ในวันที่ 20 สิงหาคม 2564 ภายใต้โครงการ U2T ตำบลบ้านสิงห์ และ ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น