ทำบุญในวันสงกรานต์ปีใหม่ไทยร่วมกับสมาชิกจ้างงาน โครงการโควิด sc03 วัดสนวนใน ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช. จังหวัดบุรีรัมย์

 

ความคิดเห็น