ลงพื้นที่ “กิจกรรมทดลองเส้นทางท่องเที่ยวภูเขาไฟ 6 ลูก จังหวัดบุรีรัมย์” โครงการกลไลการขับเคลื่อนเสริมพลังชุมชนเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวเขตชีวมณฑลภูเขาไฟ 6 ลูก จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 13 มิถุนายน 2564

ความคิดเห็น