18 สิงหาคม 2564 ได้เป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนส่วนประกอบของเครื่องดื่มสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ หลังจากได้เข้าไปช่วยแล้วได้ยินความต้องการ “วันนี้ไม่มีน้ำมะนาวเหรอคะ” เลยจัดมะนาว 2 ถุง ส่งมอบให้กับร้านชุมพลและ โรงพยาบาลสนาม IQ เพื่อจะได้บริการให้แก่บุคลากร

ความคิดเห็น