วิทยากรอบรม “อบรมอาหารไทยให้กับเด็กทุนพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2564 ณ สาขานวัตกรรมอาหารและแปรรูป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

อาจเป็นรูปภาพของ อาหารอาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, อาหาร และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ ของหวานอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และสถานที่ในร่มไม่มีคำอธิบายรูปภาพ อาจเป็นรูปภาพของ อาหาร

ความคิดเห็น