วิทยากรอบรม “การแปรรูปขนุน” ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ หลักสูตร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร พื้นที่ ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2564

ความคิดเห็น