วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ “ทดสอบวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ และการขอรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์พริกแกง’’ ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 14-15 สิงหาคม 2564 (รูปแบบออนไลน์)

อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังนั่ง, กำลังยืน และสถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน

อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, ดอกไม้ และสถานที่ในร่ม

ความคิดเห็น