วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เทคนิคการยืดอายุการเก็บรักษาพริกแกง ในวันที่ 7-8 สิงหาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์

อาจเป็นรูปภาพของ สถานที่ในร่ม อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, หน้าจอ และสถานที่ในร่ม อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และสถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, หน้าจอ และสถานที่ในร่ม อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ อาหาร และสถานที่ในร่ม

ความคิดเห็น