วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการและวางแนวทางการพัฒนาและการจัดตั้งกลุ่มชุมชนในการผลิตพริกแกง ในวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบล ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และสถานที่ในร่ม อาจเป็นรูปภาพของ Nidnoi Chuleeporn และ Jittawan Kubola และผู้คนกำลังยืน

ความคิดเห็น