วิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมบ้าบิ่น และทาร์ตไข่ และแนะนำการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมในผลิตภัณฑ์กล้วยทอด” ในวันที่ 20 สิงหาคม 2564 ภายใต้โครงการ U2T บ้านสิงห์ และ หนองโบสถ์ จังหวัดบุรีรัมย์ (ในรูปแบบออนไลน์)

อาจเป็นรูปภาพของ Nidnoi Chuleeporn, Jittawan Kubola, Pianpan Supakot และ Jatupat Samappito, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม อาจเป็นรูปภาพของ อาหาร

อาจเป็นรูปภาพของ อาหาร และสถานที่ในร่ม      อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ ของหวาน และสถานที่ในร่ม

ความคิดเห็น