ลงพื้นที่ติดตามการทำงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าไหมหลังจากที่ได้ปิดโครงการยุทธศาสตร์ สมาชิกกลุ่มได้นำความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการมาใช้ประโยชน์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น

ไฟล์แนบ

jpg S__4235354

ขนาดไฟล์ 379 KB | จำนวนดาวน์โหลด 57 ครั้ง

jpg S__4235355

ขนาดไฟล์ 371 KB | จำนวนดาวน์โหลด 54 ครั้ง

jpg S__4235356

ขนาดไฟล์ 271 KB | จำนวนดาวน์โหลด 45 ครั้ง

jpg S__4235358

ขนาดไฟล์ 131 KB | จำนวนดาวน์โหลด 49 ครั้ง

jpg S__4235359

ขนาดไฟล์ 143 KB | จำนวนดาวน์โหลด 55 ครั้ง

jpg S__4235360

ขนาดไฟล์ 154 KB | จำนวนดาวน์โหลด 53 ครั้ง

ความคิดเห็น