ลงพื้นที่ติดตามการทำงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าไหมหลังจากที่ได้ปิดโครงการยุทธศาสตร์ สมาชิกกลุ่มได้นำความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการมาใช้ประโยชน์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น

ไฟล์แนบ

jpg S__4235354

ขนาดไฟล์ 379 KB | จำนวนดาวน์โหลด 88 ครั้ง

jpg S__4235355

ขนาดไฟล์ 371 KB | จำนวนดาวน์โหลด 91 ครั้ง

jpg S__4235356

ขนาดไฟล์ 271 KB | จำนวนดาวน์โหลด 75 ครั้ง

jpg S__4235358

ขนาดไฟล์ 131 KB | จำนวนดาวน์โหลด 81 ครั้ง

jpg S__4235359

ขนาดไฟล์ 143 KB | จำนวนดาวน์โหลด 86 ครั้ง

jpg S__4235360

ขนาดไฟล์ 154 KB | จำนวนดาวน์โหลด 84 ครั้ง

ความคิดเห็น