เข้าร่วมรับการประเมินประกันคุณภาพระดับหลักสูตร สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประจำปีการศึกษา 2563

 

ไฟล์แนบ

jpg S__4235336

ขนาดไฟล์ 76 KB | จำนวนดาวน์โหลด 26 ครั้ง

jpg S__4235337

ขนาดไฟล์ 249 KB | จำนวนดาวน์โหลด 31 ครั้ง

jpg S__4235348

ขนาดไฟล์ 83 KB | จำนวนดาวน์โหลด 27 ครั้ง

ความคิดเห็น