นางสาวน้ำทิพย์ ศิริจันทร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้รับเกียรติบัตรเนื่องจากการสอบภาษาอังกฤษ ได้ระดับคะแนนผ่านตามเกณฑ์ที่ทางมหาวิทยาลัย กำหนด

ไฟล์แนบ

นักศึกษามารับเกียรติบัตร น่าชื่นใจ
jpg S__4235345

ขนาดไฟล์ 373 KB | จำนวนดาวน์โหลด 78 ครั้ง

jpg S__4235347

ขนาดไฟล์ 247 KB | จำนวนดาวน์โหลด 79 ครั้ง

ความคิดเห็น