ช่วยกันจัดดอกไม้ที่ฐานพระพุทธรูป​ปางต่างๆเพื่อใช้สรงน้ำพระในวันสงกรานต์
🌸🌸ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูปสมัยต่างๆ ปางๆได้ที่วัดกลาง พระอารามหลวง จังหวัดบุรีรัมย์ และ ร่วมประกอบพิธีขอขมากรรม สรงน้ำพระภิกษุ – สามเณร ในวันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๐๐ น.

ความคิดเห็น