ร่วมโครงการมีแล้วแบ่งปัน วันที่ 12 สิงหาคม โดยนำสิ่งของบริจาคแก่พื้นที่กักตัวโรงเรียนร่อนทองพิทยาคม

ความคิดเห็น