เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2564  ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการประเด็นเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 5/2564  ผ่านระบบ zoom application และ facebook live

ความคิดเห็น