วันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
นิเทศกลางโรงเรียนพลับพลาชัย ในรูปแบบออนไลน์
นิเทศนักศึกษาจำนวน ๔คน สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ คน สาขาวิชาสังคมศึกษาจำนวน ๒ คน

ความคิดเห็น