ร่วมเข้าชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติ เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีพ.ศ. 2564 รูปแบบออนไลน์ ในวันที่ 18 สิงหาคม 2564

ความคิดเห็น