เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และช่วยเหลือผู้ป่วย Covid – 19 ในจังหวัดบุรีรัมย์
โดยบริจาคได้ที่ บัญชีเลขที่ 427 – 127 – 6366
(ธนาคารกรุงศรีอยุธยา) ชื่อบัญชี “โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีแล้วแบ่งปัน”

เดือนสิงหาคมเป็นเดือนแห่งวันแม่ มหาวิทยาลัยขอเชิญชวนให้คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ ทุกท่านร่วมใจสวมใส่เสื้อผ้าสีฟ้าตลอดทั้งเดือนสิงหาคม

ความคิดเห็น