เข้าร่วมรับฟังปฐกถาพิเศษ และบรรยายพิเศษในการประชุมวิชาการนเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 17 “RESILIENCE FOR NEVER NORMAL ERA”
รูปแบบ Online Conference ผ่าน Facebook Live โดยสามารถรับชมการถ่ายทอดได้ที่ https://www.facebook.com/research.nu/
และสามารถรับชมผ่านโปรแกรม ZOOM โดยมีรายละเอียด ดังนี้
นที่ 30 กรกฎาคม 2564 ได้ที่

https://nu-ac-th.zoom.us/j/94134662132?pwd=Z3RFMTQyNHhnMkYwdHU4RmExeFhDUT09
Meeting ID: 941 3466 2132
Passcode: 782584

เวลา 10.00 – 11.00 น.
 ปาฐกถาพิเศษ (เชิงนโยบาย) หัวข้อ “สถานะของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทยแข่งขันได้ไหม ?”
โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เวลา 11.00 – 12.00 น.
 บรรยายพิเศษ หัวข้อ “การเปลี่ยนแปลงของโลกที่ไร้รูปแบบ : มหาวิทยาลัย รอด หรือ ล่ม ?”
โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

ความคิดเห็น