วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔
ได้เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ และร่วมทำบุญใส่บาตรพระสงฆ์จำนวน ๑๐ รูป ณ หอประชุมวิชาอัตตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น