วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ได้ถวายเทียนพรรษา ผ้าไตรจีวร ร่ม ธูป และหนังสือพระคัมภัร์
ณ วัดกลางพระอารามหลวง เนื่องในวันเข้าพรรษา

ความคิดเห็น