วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 15.30-16.30 น. ประชุมติดตามผลการดำเนินการก่อสร้างอาคารหอพักคณะครุศาสตร์ ณ บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง

ความคิดเห็น