ในห้างสรรพสินค้าคุณเสี่ยงได้รับเชื้อโควิด-19 จากที่อะไรได้บ้าง
อย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง และล้างมือทุกครั้งหลังสมผัส นะครับ
ข้อมูล : ไทยรู้สู้โควิด

ความคิดเห็น