ฝ่ายฝึกประสบการณืวิชาชีพครูได้จัดอบรม นักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณืวิชาชีพครูที่สนใจที่จะเรียนรู้งานธุรการต่างๆ ของโรงเรียน จัดอบรมในวันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์สุมลฑา วงศ์ทองเจริญ อาจารย์โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม

ไฟล์แนบ

doc เอกสาร1

ขนาดไฟล์ 436 KB | จำนวนดาวน์โหลด 116 ครั้ง

ความคิดเห็น