โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการโดยมีมหาวิทยาลัยเป็นพื้นฐานเพื่อให้เกิดการจ้างงานประชาชนบัณฑิตและนักศึกษาให้มีงานทำและฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนตลอดจนการจัดทำข้อมูลชุมชนขนาดใหญ่เพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์และตัดสินใจในการแก้ปัญหาความยากจนแบบมีเป้าหมายชัดเจน

ไฟล์แนบ

jpg aa

ขนาดไฟล์ 132 KB | จำนวนดาวน์โหลด 104 ครั้ง

jpg aaa

ขนาดไฟล์ 158 KB | จำนวนดาวน์โหลด 102 ครั้ง

jpg aaaa

ขนาดไฟล์ 132 KB | จำนวนดาวน์โหลด 106 ครั้ง

jpg clinic64

ขนาดไฟล์ 227 KB | จำนวนดาวน์โหลด 104 ครั้ง

jpg clinic641

ขนาดไฟล์ 280 KB | จำนวนดาวน์โหลด 104 ครั้ง

jpg clinic642

ขนาดไฟล์ 335 KB | จำนวนดาวน์โหลด 107 ครั้ง

ความคิดเห็น