รับฟังการถ่ายทอดสดรายการ Thai MOOC Talk Returns 2021

Empowering Next Normal Online Education(ครั้งที่ 11)

แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ทุกที่และทุกเวลา

วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

เวลา 19.00-20.00 น.

จัดโดย โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU)

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI)

ความคิดเห็น