วันที่ 3 กรกฎาคม 2564 ลงพื้นที่ศูนย์อุดมศึกษาปะคำ ต.หูทำนบ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ เพื่อควบคุมและติดตามการดำเนินงานวางท่อน้ำเพื่อจัดทำแหล่งเรียนรู้แฝก

ความคิดเห็น